FORTRYDELSESRET 

Virksomheden giver dig ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en, af dig, angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse. I tilfælde af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis (dvs. separate leveringer), udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor du eller en, af dig, angivet tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i fysisk besiddelse.

Herudover er du forpligtiget til, at returnere dine varer til os, senest 14 dage fra udløbet af de 14 dages ret til fortrydelse. 


For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os (se kontaktoplysninger nedenfor) din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring via e-mail eller ved telefonisk henvendelse. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Ved modtagelse af varen medfølger en retur-label, som bedes anført forsendelsen, når denne sendes retur til os. 

Du har ret til at fortryde købet af varer, også selvom de er taget i anvendelse. En vare anskues som brugt, hvis anvendelsen af denne overgår den anvendelse man ville gøre brug af ved lignedende køb i en fysisk butik. Hvis denne anvendelse har medført værdiforringelse af varen, får du som kunde ikke beløbet af denne værdiforrringelse retur. En vurdering af en sådan forringelse, vil blive foretaget af os, ved modtagelse af varen. 

Følger af fortrydelse
Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger, (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer, som følge af tilbagebetalingen.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have overgivet varerne til transportør, alt efter hvad der er tidligst.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returnering af varen til os.

Hvis du sender varen retur, skal denne sendes til:

Ønsker du at sende varen retur til os, skal du påføre vedlagte returlabel ved afsendelse.

Vi anbefaler, at du gemmer postkvitteringen som bevis for, at du har afleveret pakken til posten/transportøren.
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.
Hvis du har taget varen i brug ud over hvad der er nødvendigt for at konstatere varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, forbeholder vi os retten til, efter en konkret vurdering i hvert tilfælde, at reducere tilbagebetalingen eller lade tilbagebetalingen helt bortfalde.